Hit- és erkölcstan oktatás

Hit- és erkölcstan oktatás
Hit- és erkölcstan oktatást  a 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 35/A §-a a 2013/14. tanévtől kezdve, felmenő rendszerben kötelezővé tette az Etika/hit- és erkölcstan oktatását.
A törvény értelmében a szülők eldönthetik, hogy a pedagógus vezette erkölcstan, vagy az általuk megjelölt egyházak hit- és erkölcstan oktatását választják gyermekük számára.

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 182/A. § (5) szerint az iskolába belépő tanulók a beiratkozáskor egy Nyilatkozat kitöltésével értesítik választásukról az iskolát. A választás egész tanévre szól, mert tanév közben változtatásra nincs lehetőség.
Az előbb megnevezett EMMI rendelet 182/B. § (7) szerint a szülő, a következő tanévre, módosíthatja választását a Nyilatkozat újbóli kitöltésével. Ennek a határideje a 2021/2022. tanévre: 2021. május 20.
 
Aki új Nyilatkozatot szeretne kitölteni, az a mellékelt dokumentum kitöltésével teheti meg! A kitöltött Nyilatkozatot, érvényesítéshez, juttassa el az iskolai titkárságra!
 
Aki nem szeretne változtatni a korábban leadott Nyilatkozatán, annak nincs semmi dolga ezzel!
A 2021/2022. tanévre beiratkozott 1. osztályosok szülei már nyilatkoztak erről, nem kell kitölteni nekik sem!

Az órák a tanulók órarendjében szerepelnek, nem fakultatív délutáni elfoglaltságokként. A tantárgy értékelése és minősítése az iskola pedagógiai programjában meghatározottak szerint történik.
A tanügyi dokumentumokban az „Etika/Hit- és erkölcstan" megnevezés szerepel.
Az etika értékelése az osztálynaplóban, a hit- és erkölcstan értékelése csoportnaplóban történik, melyet a hitoktató, hittantanár vezet. Az iskola egyéb tanügyi dokumentumaiban a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos adminisztrációt - a hitoktató, hittantanár tájékoztatása alapján - az érintett tanulók osztályfőnöke végzi el."

Pályázatok

Tiszta Formák Alapítvány
Okosan a pénzzel
Határtalanul!
széchenyi2020
PTE Partnerintézménye
csodaszarvas program
ELTE Partnerintézménye
Erzsébettábor
Tisztaszoftver
rozgonyisuli.hu