Környezetvédelem, természetismeret, tudatos fogyasztói magatartás témájú napközis tábor június 21-25. között

A Nagykanizsai Tankerületi Központ az EFOP-3.3.5-19-2020-00017 azonosító számú TEMATIKUS PROGRAMOK A NAGYKANIZSAI TANKERÜLETI KÖZPONT INTÉZMÉNYEIBEN című projekt keretében vissza nem térítendő támogatást nyert.

Amennyiben a járványügyi szabályozás erre lehetőséget ad, úgy 2021. június utolsó előtti hetében ((június 21-25., és június 28 - július 2.) a Tankerületi Központ 37 intézményében tervezi megvalósítani a „szabadidő konstruktív eltöltése, élményszerzés, alapkészségek, kulcskompetenciák fejlesztése” tárgyú foglalkozásokat.

A jelen felhívás kiemelt célja a 2020-ban meghirdetett tematikus programok keretében a lehetőségekhez való hozzáférés javítása, szakmai rendezvények hatékonyságának növelése, közösségépítés, az élményszerzés.

Intézményünkben a Környezetvédelem, természetismeret, tudatos fogyasztói magatartás témahét kerül megvalósításra egy napközis tábor keretében június 21. és 25. között.

Elsősorban a 3. 4. 5. és 6. évfolyamos gyerekek jelentkezését várjuk, június 11-ig jelezzétek részvételi szándékotokat az osztályfőnökötöknél. Vezető pedagógus: Vild Gábor

A napközis hetek alatt a projekt megvalósításában résztvevő intézményekben biztosítva lesznek:

  • napi 4-szeri étkezés (speciális igények figyelembevételével, melyet előre kérünk jelezni),
  • pedagógusok által megtervezett tartalmas közösségépítő, önismeretet és problémamegoldó képességet is fejlesztő, játékos programok megvalósítása,  
  • a témamodulhoz kapcsolódó külső programszolgáltatókkal töltött színvonalas foglalkozások.

A tematikus programok a szülők tehermentesítését szolgálják. A napközis programon való részvétel anyagi terhet nem ró a családokra, teljes mértékben ingyenes.

Felhívom a tisztelt Szülők figyelmét, hogy a programok előkészítése és lebonyolítása során közölt információk a hatályos járványügyi szabályokkal összhangban változhatnak.

Várjuk szülői jóváhagyással a tanulók jelentkezését!

Pályázatok

PTE Partnerintézménye
rozgonyisuli.hu
Tisztaszoftver
Tiszta Formák Alapítvány
ELTE Partnerintézménye
Határtalanul!
széchenyi2020
csodaszarvas program
Okosan a pénzzel
Erzsébettábor