Tájékoztatás hit-és erkölcstan oktatás megszervezésére vonatkozó szabályokról

    Hitoktatók tájékoztatói – Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola

 

 

Tisztelt Szülők!
Tájékoztató információk a 2023/2024. tanévre történő etika óra helyett választható hit — és erkölcstan oktatás megszervezésével kapcsolatban.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 182/B. § alapján:

"(4) a) a hit- és erkölcstan oktatásban részt vevő tanulócsoportok az Nkt. 4. mellékletében meghatározott maximum osztály- és csoportlétszám mértékéig összevonhatók,
(7) Ha a szülő a következő tanévre vonatkozóan az etika vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-áig írásban közli az igazgatóval és az érintett bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye képviselőjével. "

Ehhez a szándékhoz a titkárságon tudnak nyomtatványt beszerezni.

A határidő után beérkező kérelmeket nem tudjuk figyelembe venni a csoportbeosztásoknál.

Pályázatok

PTE Partnerintézménye
csodaszarvas program
Okosan a pénzzel
Tisztaszoftver
széchenyi2020
Határtalanul!
rozgonyisuli.hu
ELTE Partnerintézménye
Erzsébettábor
Tiszta Formák Alapítvány