Tájékoztatási nap - hit- és erkölcstan oktatás megszervezésére vonatkozóan

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 182/A. § (1) és (2) bekezdése alapján: 182/A. § (1) Az állami általános iskolában az iskola igazgatója kijelöli azt a március 1. és március 14. közötti időpontot, amikor a bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye írásban meghatalmazott képviselője tájékoztatást adhat az iskolának, az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulóknak és a szülőknek arról, hogy igény esetén a hit- és erkölcstan oktatást milyen módon szervezi meg. 

Kattintson a hírre!

Ennek eleget téve tájékoztatom az Érdeklődőket, hogy (egyeztetve a nevezett egyházak képviselőivel)  2024. március 7-én 16:30 órai kezdettel az alábbi egyház képviselői tartanak tájékoztatást az iskolában:

- Magyar Evangélikus Egyház

Makoviczky Gyula lelkész +36208246929
Kiss Tünde hitoktató kisspipacs@gmail.com
Mihácziné Kis Lilla hittanár +3670366-2111 mkislilla@gmail.com

- Magyarországi Református Egyház, +36306309130, reformatuskanizsa@gmail.com  

- Magyarországi Katolikus Egyház, +36305383537, +36306992628.

Mezriczky Lajos igazgató

Pályázatok

Erzsébettábor
széchenyi2020
csodaszarvas program
ELTE Partnerintézménye
Tiszta Formák Alapítvány
PTE Partnerintézménye
Tisztaszoftver
Okosan a pénzzel
rozgonyisuli.hu
Határtalanul!