Ökoiskola Pályázat

Ökoiskola Pályázat

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 191/A. § (2) bekezdése alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) az Agrárminisztérium együttműködésével nyílt pályázatot hirdet Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím elnyerésére.

A pályázat kiírásának célja 

Több ökoiskola: élhetőbb bolygó. Közös felelősségünk, hogy a köznevelési intézmények munkája révén mind több fiatal váljon a környezet és az egészség megóvására érzékeny és a globális felelősségvállalásban is elkötelezett felnőtté. Azok az iskolák vagy kollégiumok, amelyekben a fenntarthatóságra nevelés átgondoltan és rendszerszerűen hatja át a napi gyakorlatot, az ökoiskolai hálózat részeként még eredményesebben működhetnek. Minél szélesebb körben válnak az intézmények a hálózat részévé, annál jobban segíti az a közös célok elérését.

A pályázat célja azon intézmények elismerése Ökoiskola és Örökös Ökoiskola címmel, amelyek egészintézményes módon foglalkoznak a fenntarthatósággal, így járulva hozzá ahhoz, hogy a fenntarthatóság elvei a jövő nemzedékek számára a mindennapok természetes részévé váljanak.

Mire lehet pályázni?

A nyertes intézmények tevékenységük elismeréseként viselhetik az Ökoiskola vagy Örökös Ökoiskola címet. A címet viselő intézmények a Magyarországi Ökoiskola Hálózat tagjává válva olyan szakmai közösség részei lehetnek, amelyben rendszeres tudásmegosztással, segédletekkel és egyéb lehetőségekkel gazdagodhatnak, különböző képzésekkel és más programokkal színesítve munkájukat. 

Kik pályázhatnak?

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. § (1) bekezdésének b)–k) pontjában meghatározott, magyarországi székhelyű nevelési-oktatási intézmények (a továbbiakban: intézmények), fenntartótól függetlenül. 

Az önálló ügyvitellel rendelkező feladatellátási helyeknek (székhely, tagintézmény) önállóan kell pályázatot benyújtaniuk. Az önálló ügyvitellel nem rendelkező feladatellátási helyek önállóan nem pályázhatnak, helyettük a felettes székhely- vagy tagintézmény nyújthat be pályázatot. Az Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím csak a pályázatban megjelölt feladatellátási helyeken használható.

Pályázói kategóriák 

Első alkalommal pályázó: az az intézmény, amely a pályázat benyújtásakor nem rendelkezik Ökoiskola címmel. Az első alkalommal pályázó intézmény Ökoiskola címet kaphat.

Újrapályázó: az az intézmény, amely 2014. december 13-án vagy 2016. január 30-án kelt Ökoiskola címről szóló oklevéllel rendelkezik, és Ökoiskola címét nem vonták vissza. Az újrapályázó intézmény Ökoiskola címet kaphat.

Örökös Ökoiskola címre pályázó: az az intézmény, amely az elmúlt hét év során kétszer elnyerte az Ökoiskola címet, legalább 6 éven keresztül Ökoiskola címmel rendelkezett, és Ökoiskola címét nem vonták vissza. 

Pályázatok

Tisztaszoftver
Tiszta Formák Alapítvány