Hitoktatás a Rozgonyi Úti Általános Iskolában a 2024/2025. tanévben

A 2023/2024. tanév iskolai hit- és erkölcstan oktatásának megszervezéséről a következő módon adunk tájékoztatást:

Az intézményi honlapunkon az alábbi linkre kattintva juthat el a Hitoktatás felületre, ahol a bővebb információkat és a közvetlen elérhetőségeket is megtalálhatja. Javasoljuk az online lehetőségek közül a megfelelőt alkalmazni.

 https://www.rozgonyisuli.hu/oldal/hitoktatas

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VII.31.) EMMI rendelet 182/A § (1) bekezdése értelmében március 1. és március 14. között az állami fenntartású általános iskolákban lehetővé kell tenni az egyházi jogi személyek írásban meghatalmazott képviselőinek, hogy tájékoztatást adhassanak az iskolának, az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulóknak és szüleiknek arról, hogy igény esetén a hit-és erkölcstanoktatást milyen módon szervezik meg.

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy ezt a lehetőséget 2024. március 7-én 16:30 órakor biztosítjuk az egyházaknak. Helyszín: az épület földszinti termei.

Pályázatok

PTE Partnerintézménye
Tiszta Formák Alapítvány
rozgonyisuli.hu
csodaszarvas program
széchenyi2020
Tisztaszoftver
ELTE Partnerintézménye
Erzsébettábor
Okosan a pénzzel
Határtalanul!