Hitoktatás

A Rozgonyi Úti Általános Iskola a 2023/2024. tanévben is lehetőséget biztosít az Országgyűlés által elismert magyarországi egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek bemutatkozására.
A 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 35/A §-a a 2013/14. tanévtől kezdve, felmenő rendszerben kötelezővé tette az Etika/hit- és erkölcstan oktatását.

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VII.31.) EMMI rendelet 182/A § (1) bekezdése értelmében március 1. és március 14. között az állami fenntartású általános iskolákban lehetővé kell tenni az egyházi jogi személyek írásban meghatalmazott képviselőinek, hogy tájékoztatást adhassanak az iskolának, az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulóknak és szüleiknek arról, hogy igény esetén a hit-és erkölcstanoktatást milyen módon szervezik meg.

A törvény értelmében a szülők eldönthetik, hogy a pedagógus vezette erkölcstan, vagy az általuk megjelölt egyházak hit- és erkölcstan oktatását választják gyermekük számára.
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 182/A. § (5) szerint az iskolába belépő tanulók a beiratkozáskor egy Nyilatkozat kitöltésével értesítik választásukról az iskolát. A választás egész tanévre szól, tanév közben változtatásra nincs lehetőség.
Az előbb megnevezett EMMI rendelet 182/B. § (7) szerint a szülő, a következő tanévre, módosíthatja választását a Nyilatkozat újbóli kitöltésével. Ennek a határideje a 2023/2024. tanévre: 2023. május 20. időpontig. A Nyilatkozat beszerezhető az iskolatitkári helyiségben, Lengyel Anitánál.
Az órák a tanulók órarendjében szerepelnek, nem fakultatív, nem délutáni elfoglaltságokként. A tantárgy értékelése és minősítése az iskola pedagógiai programjában meghatározottak szerint történik: ötfokozatú osztályzattal. A tanügyi dokumentumokban az „Etika/Hit- és erkölcstan" megnevezés szerepel.
Az etika értékelése az osztálynaplóban, a hit- és erkölcstan értékelése csoportnaplóban történik, melyet a hitoktató, hittantanár vezet. Az iskola egyéb tanügyi dokumentumaiban a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos adminisztrációt - a hitoktató, hittantanár tájékoztatása alapján - az érintett tanulók osztályfőnöke végzi el.

A következő tanévben iskolánkban a következő egyházak szerveznek hit-és erkölcstanoktatást:

- Magyar Katolikus Egyház

- Magyarországi Evangélikus Egyház

- Magyarországi Református Egyház

Online tájékoztatójuk alább található.

 

Magyarországi Evangélikus Egyház   

               

 képviselője: Makoviczky Gyula parókus   lelkész  nagykanizsa@lutheran.hu,  

gyula.makoviczky@lutheran.hu

 hittanárok: Kiss Tünde - kisspipacs@gmail.com ,

 Mihácziné Kis Lilla  - mkislilla@gmail.com 

 +36 93 311 320

 +36 20 824 6929

Magyarországi Református Egyház

 képviselője: Hella Ferenc

 +36 30 630 9130 

 reformatuskanizsa@gmail.com  

 Bővebb Információ

Magyar Katolikus Egyház

 Dienes Lajosné hitoktató

 Jézus Szíve Római Katolikus Plébánia

 +36 30 538 3537

 +36 30 699 2628

 +36 93 313 301

Pályázatok

Okosan a pénzzel
Tiszta Formák Alapítvány
Tisztaszoftver