Hitoktatás

A Rozgonyi Úti Általános Iskola a 2024/2025. tanévben is lehetőséget biztosít az Országgyűlés által elismert magyarországi egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek bemutatkozására.
A 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 35/A §-a a 2013/14. tanévtől kezdve, felmenő rendszerben kötelezővé tette az Etika/hit- és erkölcstan oktatását.

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VII.31.) EMMI rendelet 182/A § (1) bekezdése értelmében március 1. és március 14. között az állami fenntartású általános iskolákban lehetővé kell tenni az egyházi jogi személyek írásban meghatalmazott képviselőinek, hogy tájékoztatást adhassanak az iskolának, az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulóknak és szüleiknek arról, hogy igény esetén a hit-és erkölcstanoktatást milyen módon szervezik meg.

A törvény értelmében a szülők eldönthetik, hogy a pedagógus vezette erkölcstan, vagy az általuk megjelölt egyházak hit- és erkölcstan oktatását választják gyermekük számára.
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 182/A. § (5) szerint az iskolába belépő tanulók a beiratkozáskor egy Nyilatkozat kitöltésével értesítik választásukról az iskolát. A választás egész tanévre szól, tanév közben változtatásra nincs lehetőség.
Az előbb megnevezett EMMI rendelet 182/B. § (7) szerint a szülő, a következő tanévre, módosíthatja választását a Nyilatkozat újbóli kitöltésével. Ennek a határideje a 2024/2025. tanévre: 2024. május 20. időpontig. A Nyilatkozat beszerezhető az iskolatitkári helyiségben, Lengyel Anitánál.
Az órák a tanulók órarendjében szerepelnek, nem fakultatív, nem délutáni elfoglaltságokként. A tantárgy értékelése és minősítése az iskola pedagógiai programjában meghatározottak szerint történik: ötfokozatú osztályzattal. A tanügyi dokumentumokban az „Etika/Hit- és erkölcstan" megnevezés szerepel.
Az etika értékelése az osztálynaplóban, a hit- és erkölcstan értékelése csoportnaplóban történik, melyet a hitoktató, hittantanár vezet. Az iskola egyéb tanügyi dokumentumaiban a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos adminisztrációt - a hitoktató, hittantanár tájékoztatása alapján - az érintett tanulók osztályfőnöke végzi el.

A következő tanévben iskolánkban a következő egyházak szerveznek hit-és erkölcstanoktatást:

- Magyar Katolikus Egyház

- Magyarországi Evangélikus Egyház

- Magyarországi Református Egyház

 

Magyarországi Evangélikus Egyház   

     https://hitoktatas.lutheran.hu/szuloknek-2/

 képviselője: Makoviczky Gyula lelkész   

 Kiss Tünde hitoktató - kisspipacs@gmail.com 

 Mihácziné Kis Lilla  - mkislilla@gmail.com , 

 06-70/366-2111

        +36208246929

Magyarországi Református Egyház

     Bővebb Információ

 képviselője: Hella Ferenc

 +36 30 630 9130 

 reformatuskanizsa@gmail.com  

 

Magyar Katolikus Egyház

   Jézus Szíve Római Katolikus Plébánia

 Dienes Lajosné hitoktató

 

 +36 30 538 3537

 +36 30 699 2628

 +36 93 313 301

Pályázatok

széchenyi2020
Erzsébettábor
ELTE Partnerintézménye
Tisztaszoftver
rozgonyisuli.hu
Tiszta Formák Alapítvány
Határtalanul!
csodaszarvas program
Okosan a pénzzel
PTE Partnerintézménye