FEL

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Rozgonyi Úti Általános Iskola

OM-037504, 8800 Nagykanizsa Rozgonyi u. 25. Tel.:+36/30/402-4589

Nagy Istvánné, Babi néni megkapta a Nagykanizsa Sportjáért kitüntetést. Az iskolánkban 1959–1991 között tanító testnevelőről az alábbiakban olvashatnak:

Nagy Istvánné Senkó Júlia néven Orosházán született 1936. július 31-én. Már korán elkötelezte magát a sport mellett, ezért természetes volt, hogy a helyi sporttagozatos gimnáziumban kezdte meg középiskolai tanulmányait. Sajnos időközben jelentkező egészségi problémái miatt már általános tantervű osztályban kényszerült érettségizni, mégis sikerrel felvételizett Pécsre a Tanárképző Főiskola biológia–testnevelés szakára. Ott 1957-ben szerzett diplomát. Ezután férjhez ment főiskolai csoporttársához, a révkomáromi születésű Nagy Istvánhoz, s az ország két átellenes szegletéből származó fiatal egy harmadik zugban, Nagykanizsán telepedett le. Júlia 1957-től 1959-ig a kiskanizsai Tanácsköztársaság téri (később Templom téri) iskolában dolgozott, majd e két tanév után kinevezték a Rozgonyi Úti Általános Iskola testnevelőjévé.

Itt óriási becsvággyal és szakmai ambíciókkal vetette bele magát a munkába. A rövidesen mindenki Babijává, Babi nénijévé vált testnevelő kimagasló sikereket ért el. Négy igazgató működési ideje alatt dolgozott, s mindegyikük csak a legnagyobb elismerés hangján tudta jellemezni a visszatérő minősítések alkalmával. Az 1981-as szakfelügyeleti ellenőrzési jegyzőkönyvben egy „igazán ízig-vérig testnevelő tanári egyéniségként” aposztrofálják, akiről ugyanezen évben Koller József igazgató így fogalmaz:

„Nagyban hozzájárult ahhoz, hogy iskolánkban a testi nevelés ún. fő nevelési területté lépett elő a nevelőtestület egészének szemléletében.”

Aki ismeri az iskolák, nevelőtestületek különböző hierarchikus viszonyait, az tudja, hogy ez mekkora elismerés.

Az elismerést az általánosan pozitív személyiségjegyeken kívül az elért eredmények és a példás munkamorál váltották ki. Egy olyan időszakban mutatott „tarolást” atlétikai, torna és kézilabda diákversenyeken – akkori elnevezéssel úttörő-olimpiákon –, amikor még minden iskolának kötelező volt elindulni az alapsportágak megmérettetésein, hatalmas volt a konkurencia, s a gyerekeknek sokkal többet jelentett a sport, mint napjainkban. Tucatjával nyerték a rozgonyisok a városi és a megyei versenyeket, országos döntőig menetelve atlétikában és tornában, ez utóbbiban 5. helyezést érve el (1963). A sikerek értékét növelte, hogy tisztán iskolai munkával, egyesületi háttértámogatás nélkül születtek az eredmények.

E teljes embert kívánó tevékenység mellett 1975-ig a Nagykanizsai Kinizsi SE I. osztályú tekejátékosa, nemzeti válogatott (!) versenyző is volt. Egy alkalommal a világbajnokságra készülő keret tagjaként is edzőtáborozott. Aktív pályafutása utolsó éveiben edzői munkát vállalt egyesületében – természetesen társadalmi munkában.

Két alkalommal (1972, 1977) kapott úttörőszervezetbeli tevékenységéért kitüntetést, ezekben döntő szerepe volt sportmunkájának.

Újfent megromló egészségi állapota miatt 1989-ben napközis nevelői státuszba kérte áthelyezését, s 32 évnyi rozgonyis, a kiskanizsaival együtt ugyanilyen időtartamú testnevelői szolgálat után 1991-ben vonult nyugállományba.

Sokoldalú, magas színvonalon eredményes pályafutása, valamint példamutató nevelői, sportpedagógusi életműve, személyisége, általában Nagykanizsa városáért végzett áldozatos munkája elismeréseként nyerte el 2015-ben a Nagykanizsa Sportjáért kitüntető címet.

Városunk eddigi kitüntetettjei, akik a Rozgonyihoz kötődnek:

Nagykanizsa MJV Díszpolgára

Dr. Márkus Ferenc

Fentős Ferenc

2008

2010

A Rozgonyi tanára 1955-1956

A Rozgonyi diákja 1932-1936, a Zeneiskola igazgatója

Nagykanizsa MJ Városért

Dr. Márkus Ferenc

Pomothy Dezső

Petike Antal

Csizmadia Ferenc

Deme Dávid

1998

2000

2009

2012

2014

 

A Rozgonyi református hitoktatója 1948-ig

A Rozgonyi helyettesítő tanára 1954

A Rozgonyi tanára 1948-1984, 1987

A Rozgonyi evangélikus hitoktatója 2013 óta

Nagykanizsa MJV Címere

Vári Éva

2004

A Rozgonyi diákja 1946-1954, Kossuth-díjas színművész

Paizs Ferenc-díj

Farkasné Komáromy Szilvia

2013

A Rozgonyi diákja 1981-1989, köztisztviselő

Nagykanizsa MJV Kisebbségeiért

Kardos Ferenc

Deme Dávid

1999

2007

Alapítványunk elnöke 2008 óta

Nagykanizsa Oktatásáért

Mayer Ferenc

Tóth Miklós

2003

2005

A Rozgonyi óraadó tanára 1990-1991

A Rozgonyi igazgatója 1983-2008

Nagykanizsa Kultúrájáért

Járási Ildikó

Fentős Ferenc

Stamler Lajos

2000

2007

2013

A Rozgonyi tanára 1975-1980

 

A Rozgonyi tanára 1981-1990

Nagykanizsa Sportjáért

Bagonyai Attila

Nagy Istvánné

2010

2015

A Rozgonyi óraadó sakkoktatója 1996-2010

A Rozgonyi tanára 1959-1991