FEL

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Rozgonyi Úti Általános Iskola

OM-037504, 8800 Nagykanizsa Rozgonyi u. 25. Tel.:+36/30/402-4589

A 2015/2016. tanév rendje a 28/2015 (V. 28.) EMMI rendelet alapján

 A pontosított adatok a HAVI PROGRAMOK menüben olvashatók. Az aktuális hónapokat követő bejegyzések tervezetek!

A tanítási napok száma:

181

Ebből a tanítás nélküli munkanapok (5):

2015. szeptember 25. (péntek)

2015. december 4. (péntek)

2015. december 12. (szombat)

2016. február 29. (hétfő)

2016. március 5. (szombat)

Az első tanítási nap:

2015. szeptember 1., kedd

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap:

2015. október 22., csütörtök

Az őszi szünet utáni első tanítási nap:

2015. november 2., hétfő

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap:

2015. december 18., péntek

A téli szünet utáni első tanítási nap:

2016. január 4., hétfő

Az első félév utolsó napja:

2016. január 22., péntek

Félévi nevelési értekezlet:

2016. február 2., kedd

Félévi értesítés a tanulmányi előmenetelről:

2016. január 29-ig

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap:

2016. március 23., szerda

A tavaszi szünet utáni első tanítási nap:

2016. március 30., szerda

Az utolsó tanítási nap:

2016. június 15., szerda

Év végi nevelési értekezlet:

2016. június 17., péntek

Hétközi szabadnapok:

2016. március 14., hétfő

2016. március 15., kedd

2016. május 16., hétfő (Pünkösd)

 

 

dátum (határidő)

feladat, rendezvény, verseny stb.

felelős

augusztus 24.

pótvizsgák, osztályozóvizsgák

ig.-helyettesek, szaktanárok

augusztus 24.

alakuló értekezlet

igazgató

augusztus 25-28.

munkaközösségi értekezletek

mk.-vezetők

augusztus 26.

munkavédelmi előadás, tanévnyitó értekezlet

igazgató, munkavédelmi szakember

augusztus 27-28.

Mediáció, agressziókezelés c. továbbképzés

igazgató

augusztus 28.

órarend elkészítése

ig.-helyettesek

augusztus 28.

ügyeleti rend elkészítése

ig.-helyettesek, alsós mk-vez.

augusztus 28.

osztályok berendezése, költözése

tantestület

augusztus 31.

tanévnyitó ünnepély

igazgató, ig.-helyettesek

augusztus 31.

tankönyvosztás

Balázsné R. É., Bartoly I., Gubricza K.

 

 

 

szeptember

tanév eleji alkalmazotti névsor leadása a fenntartónak

igazgató

szeptember

tantárgyfelosztás, órarend leadása, technikai dolgozói adatszolgáltatás a fenntartónak

igazgató

szeptember

munkaterv leadása a fenntartónak

igazgató

szeptember

HHH-létszám és bejárók létszámának leadása a fenntartónak

ifjúságvédelmi f., ig.

szept. – okt.

őszi túrák

alsósok: Kaszó, felsősök: Kis-Balaton

alsós mk., pályázati pr.men.

szeptember 1-7.

tanulói balesetvédelmi oktatások, házirend ismertetése

szaktanárok, oszt.főnökök

szeptember 5.

tartós tankönyvek állományba vétele

könyvtáros

szeptember 7-11.

erdei iskola a 6. évfolyamnak a TÁMOP-3.1.4 keretében

Szécsiné B. Gy. ig-h.

szeptember 11-ig

tanórán kívüli foglalkozások csoportszervezése

szaktanárok, osztályfőnökök, szakkör- és foglalkozásvezetők

szeptember 11.

DÖK diákelnök és vezetőség választás, megerősítés

DÖK-vezető

szeptember 11.

tanmenetek elkészítése

szaktanárok

szeptember 11.

tantermek „órarendjének” összeállítása

ig.-helyettesek, iskolatitkár

szeptember 11.

munkaközösségek munkaterveinek elkészítése

munkaköz. vezetők

szeptember 14.

alsós szülői értekezlet,

SZM-tagok választása

osztályfőnökök

szeptember 2. fele

5. osztályok értékelése, „átvétele”

érintett oszt.főnökök, ig., ig-h.

szeptember 21.

felsős szülői értekezlet,

SZM-tagok választása

osztályfőnökök

szeptember vége

Vasemberke-kupa?

ped. asszisztens, DÖK-vez.

szeptember vége

papírgyűjtés

ped. asszisztens, karbantartó

 

 

 

október

idegen nyelvi program a TÁMOP-3.1.4 keretében

nyelvtanárok, pr. menedzsm.

október

5 órás tantestületi továbbképzés a TÁMOP-3.1.4 keretében

 

október

egészségnap a TÁMOP-3.1.4 keretében

Ácsné, pr. menedzsment

október 1.

Zene Világnapja

Jakabné

október 1-15.

elektronikus statisztikai adatszolgáltatás

Szécsiné ig.-h.

október 6.

az aradi vértanúk emléknapja

humán mköz.

október 9-ig

első osztályosok képességfelmérése DIFER-hez

alsós mk-vez., tanítók

október 19-22.

I. negyedévi írásbeli dicséretek kiadása

igazgató, osztályfőnökök, szaktanárok

október 22.

ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalomról és szabadságharcról

humán mk., szabadidő-szerv.

október 22.

a diagnosztikus fejlődésvizsgálati rendszerben (DIFER) résztvevők számának leadása az Oktatási Hivatalnak

igazgató

 

 

 

november 17.

fogadóóra

szaktanárok

november 20-ig

kompetencia-méréshez adatszolgáltatás az OH-nak

ig.-helyettes

november 27. v. 30.

adventi műsor

alsós munkaközösség

november 28. v. de-cember 5.

alapítványi bál

 

november 2. fele

nyílt napok az összes évfolyamon

igazgató, osztályfőnökök

november vége

pályaválasztási szülői értekezlet

igazgató, 8. osztályok osztályfőnökei

     

december 4. v. 7.

Mikulás-nap alsósainknak

8. osztályok osztályfőnökei

december 4-ig

diagnosztikus fejlődésvizsgálat (DIFER)

Gyana Sándorné, tanítók

december 8-ig

jelentkezés a központi írásbeli felvételire

Szécsiné ig.-h., 8. o. osztályfőnökök

december 17.

karácsonyi vacsora nyugdíjasainkkal

igazgató, ig.-helyettesek

december 18.

karácsonyi műsor (helyszín!?)

?

 

 

 

január-március

sítábor

Böröcz Zsolt

január-május

NETFIT mérés

felsős testnevelők

január 16.

központi írásbeli felvételik

-

január 18-19.

magántanulók osztályozóvizsgái

ig-helyettesek

január 20.

a második félév órarendjének elkészítése

ig-helyettesek

január 21.

pótfelvételik

-

január 22.

az első félév utolsó napja, osztályozó értekezletek (esetleg január 21.)

ig-helyettesek

január 22.

a Magyar Kultúra Napja

humán mk.

január 25-29.

II. negyedévi írásbeli dicséretek kiadása

igazgató, osztályfőnökök, szaktanárok

január 28-ig

munkaközösségek és ifjúságvédelem félévi beszámolóinak leadása

munkaközösség-vezetők, ifj. véd. felelős

január 29-ig

félévi értesítők kiadása

osztályfőnökök

 

 

 

február

nyári kerékpáros tábor meghirdetése

igazgató

február

Zrínyi Ilona matematika verseny városi fordulója????

Szécsiné ig.-h., reál mcsopvez.

január 25.

félévi nevelési értekezlet

igazgató

február 2.

felsős szülői értekezlet

osztályfőnökök

február 1.

alsós szülői értekezlet

 

február 5.

felsős farsang

DÖK-vez.

február 12-ig

jelentkezési lapok elküldése

8. o. osztályfőnökei

február 12.

alsós farsang

alsós munkaközösség

február 25.

a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja

humán mk.

február vége

osztálykirándulás-tervek összegyűjtése

iskolatitkár

 

 

 

március

Kenguru matematika-verseny

reál munkaközösség

március

rozgonyis-zeneiskolás növ.hangverseny (45 ’)

ped. asszisztens, igazgató

március 11.

megemlékezés az 1848/49-es forradalomról és szabadságharcról

humán mk.

március 11-ig

nyílt nap óvodásoknak és szüleiknek

igazgató, alsós mk-vez.

március 15.

emlékműsor a Kossuth-szobornál felkérés esetén

humán mk.

március 16-17.

a felvételi tanulói adatlapok módosítása

8. o. osztályfőnökei

március 18.

a módosított adatlapok elküldése

igazgató

március 23.

Arany János Szavalóverseny

igazgató, humán munkaköz.

március-április

németesek útja Ausztriába?

német nyelvet tanítók

március-április

beíratás

igazgató

 

 

 

április

nyári balatoni táborozás előkészítése, igényfelmérés

ped. asszisztens, DÖK-vez.

április

Magyarkanizsai Gyerekfesztivál?

igazgató

április 4-8.

III. negyedévi írásbeli dicséretek kiadása

igazgató, osztályfőnökök, szaktanárok

április 11.

a költészet napja

humán munkaközösség

április 11.

fogadóóra

szaktanárok

április 15. v. 18.

a holokauszt áldozatainak emléknapja, zsinagóga-látogatás a 8. osztályoknak

igazgató

április 22.

a Föld Napja

biológia- és földrajztanárok, DÖK-vez.

április 25. – május 6.

Anyák Napja (műsorok)

(alsós) osztályfőnökök

április-május

osztálykirándulások

osztályfőnökök

 

 

 

május eleje

papírgyűjtés

ped. asszisztens, karbantartó

május 4.

Határtalanul! Erdélyben előkészítő óra

igazgató

május 10.

Madarak és Fák Napja

 alsós mk., Ácsné

május 13.

szülői értekezlet a leendő elsősök szüleinek

4. o. osztályfőnökei

május 15-ig

bukásra állók szüleinek tájékoztatása

ig.-helyettesek

május 16-20.

Határtalanul! Hetedikesek a Délvidéken.

igazgató

május 18.

idegen nyelvi kompetencia-mérés

(6., 8. osztályok)

Szécsiné ig-h., szaktanárok

május 20.

éves tanulói eredmények összesítésének ellenőrzése

munkaközösség-vezetők

május 25.

anyanyelvi és matematikai kompetencia-mérés (6., 8. osztályok)

Szécsiné ig-h., szaktanárok

május vége – június eleje

gyermeknap, sportversenyek

ped. asszisztens,

testnev. m.csop., alsós mköz.

 

 

 

június 3.

Nemzeti Összetartozás – Határtalanul! témanap

igazgató

június 3-ig

az érintett szülők tájékoztatása a Híd programról

igazgató

június 6.

év végi munkaközösségi beszámolók leadása

munkaközösség-vezetők

június 6.

év végi egyéni beszámolók leadása

pedagógusok

június 6-7.

osztályozóvizsgák

ig-helyettesek

június 6-10.

IV. negyedévi írásbeli dicséretek kiadása

igazgató, osztályfőnökök, szaktanárok

június 10.

osztályozó értekezlet

 

június 13.

jutalmazások

igazgató, ig-h.

június 15.

ballagás

ig., ig.-h., érintett osztályfőnökök

június 17.

nevelőtestületi értekezlet

igazgató

június 18.

tanévzáró ünnepély

ig-helyettesek

június 22-24.

beiratkozás a Híd Programba

igazgató

 

 

 

augusztus 24.

alakuló értekezlet, 2016/2017

igazgató, ig.-helyettesek

augusztus 24-25.

osztályozó- és pótvizsgák

igazgató, ig.-helyettesek

augusztus 29.

tanévnyitó értekezlet

igazgató, ig.-helyettesek

augusztus 31.

tanévnyitó ünnepély

igazgató, ig.-helyettesek