FEL

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Rozgonyi Úti Általános Iskola

OM-037504, 8800 Nagykanizsa Rozgonyi u. 25. Tel.:+36/30/402-4589

A kezdetek

  A Rozgonyi Úti Általános Iskolát 1911-ben építtette Nagykanizsa városa – mintegy 120 ezer korona költséggel. Mint a település egyik legrégebbi oktatási intézménye (magát az intézményt 1900-ban, államosítással alapították), a lakosság nagy részének volt elemi, illetve általános iskolája. Nagyméretű, világos tantermeinkben időnként hihetetlen osztálylétszámok mellett folyt a nebulók okítása. Az 1912–1913-as tanévben például 98 tanuló neve szerepelt az 5. fiúosztály naplójában. 

  A Rozgonyi a 2-es számú iskolakörzet központjaként működött 1946-ig, az általános iskolák létrejöttéig. Ekkor a körzet az 5. számot kapta. 1948-tól, az egyházi iskolák államosításának évétől mintegy másfél évtizedig csak lányok tanulhattak a falak között. Az intézmény egy soros alsó, és két soros felső tagozattal működött a 70-es évek végéig. Az épület födém- és tetőszerkezetének életveszélyessé válása miatt került sor az első nagy felújítására 1979-ben. Akkor két tanteremmel bővült  és így nyílt lehetőség 16 tanulócsoport elhelyezésére, azóta is így működik az iskola. A tanulólétszám a demográfiai helyzet és az osztálylétszámok törvényi csökkentése miatt változott a 80-as évek 550-es maximumáról a mai 400 körülire.

fobejarat

 A főbejárat 1933-ban.
A felnőttek balról: Ács József, Nuzsy Stefánia, Ortutay Gyula, Filó Ferenc igazgató, Gogl Mária, valamint Longauer Imre és  Lukács József rk. hitoktatók

A második felújítás után

  2006-ban a város több mint 700 millió forint címzetes állami támogatást nyert az iskola felújítására. Az építkezés közel másfél évig tartott, melynek során az épület (a régi helyett) új tornateremmel és szaktantermekkel bővült. Az intézmény alapterülete az eredetinek kétszerese lett. A gyönyörű külső és belső megjelenés a ZÁÉV munkáját dicséri. 2008 szeptemberétől így a környék egyik legkorszerűbb általános iskolája lettünk. 16 kitűnően felszerelt tanterem, informatika, rajz, természettudományi szaktanterem, idegen nyelvi labor, fejlesztőszoba, multimédiás előadó és otthonos könyvtár (a Brauner Lajos Emlékkönyvtár) várja a gyerekeket.

   Tantestületünk az idők folyamán jól felkészült, az iskolához ragaszkodó, gyermekszerető pedagógusokból állt, ez biztosította az eredményes nevelőmunkát. Az évek során sok kiváló tanáregyéniség tanított iskolánkban. Mindig kiemelt figyelmet szenteltünk a művészeti nevelésnek. Az iskola énekkara sokáig a város egyik legjobbja volt, rádiófelvételek is készültek vele. Az 1980-as évek közepe óta a szép versek megszerettetésére városi-járási szavalóversenyt rendezünk az iskolában. Manapság leginkább sportolóink, matematika és rajz szakköröseink, versmondóink, kisénekkarosaink érnek el kiemelkedő eredményeket. Ezeken túl is mindenki megtalálhatja az érdeklődésének megfelelő elfoglaltságot a tanórák után, a tantárgyak többségében választható szakkör, tehetséggondozás.

  Belvárosi iskola lévén feladatunk a természeti környezetet is minél alaposabban megismertetni a gyerekekkel, kirándulásokat, táborozásokat szervezünk.

***  

2011 novemberében megjelent az iskola történetét bemutató könyv, amely azóta elfogyott, sajnos pillanatnyilag nem kapható.

konyv