Szülői Közösség

A nemzeti köznevelési törvény a szülők jogait részletesen szabályozza (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről - https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100190.tv)

A szülők jogaik érvényesítésére és kötelességük teljesítésére szülői szervezetet (közösséget) hozhatnak létre. Egy-egy tanulóközösség, gyermekcsoport szülői közösségével a gyermeket vezető osztályfőnök, csoportvezető pedagógus tart közvetlen kapcsolatot. A szülők véleményét, javaslatait az osztályközösség szülői szervezetének vezetője, vagy az iskolai Szülői Közösség (továbbiakban SZK) képviselője juttatja el az iskola vezetőségéhez.

Az iskolai szülői szervezet dönt saját működési rendjéről, munkatervéről, tisztségviselőinek megválasztásáról, a képviseletről. Az iskolai SZK képviseleti úton választott szülői szervezet, melynek tagjait – osztályonként 2 főt - a tanulók szüleinek több mint 50 %-a választotta meg. Ekkor az iskolai SZK jogosult eljárni valamennyi szülő képviseletében, és az iskola egészét érintő ügyekben.

 

A Rozgonyi Iskola Szülői Szervezetének tagjai 2023. október 1-jétől:

osztály SZM tag neve
1.A Péter-Tóth Eszter
  Tihanyi Mónika
1.B Kulik Gergely
  Berecz Mónika
2.A Wallner-Papp Eszter
  Kiss-Plander Krisztina
2.B Gozdánné Balogh Mónika
  Tóth-Lukács Vivien
3.A Cingul Edina
  Torda Magdolna
3.B Durgó-Oláh Réka
  Lekszikovné Papp Eszter
4.A Németh-Pozvég Beáta
  Sipos Erzsébet
4.B Mádé Ivett 
  Marosvári Anita (Szülői Közösség elnöke) 
5.A Bali Veronika
  Seresné Földesi Adrienn
5.B Németh Szilvia
  Kálovicsné Tóth Katalin
6.A Ruszka Viktória
  Major Anita
6.B Striczné Horváth Judit
  Zelkóné Farkas Marianna
7.A Mike Andrea
  Kánya Anikó
7.B Horváth Anna
  Szakácsitsné Debity Tímea 
8.A Marczi Rita
  Stimeczné György Bernadette
8.B Vass Emese
  Varga Brigitta

Pályázatok

Okosan a pénzzel
Erzsébettábor
Tiszta Formák Alapítvány
Tisztaszoftver
széchenyi2020
Határtalanul!
ELTE Partnerintézménye
PTE Partnerintézménye
rozgonyisuli.hu
csodaszarvas program